Teamontwikkeling

Teams ervaren tegenwoordig een permanente staat van spanning en soms stress. Er wordt meer en meer van teams gevraagd en vaak met minder mensen dan voorheen. Ook ervaren veel teams Het Nieuwe Werken niet altijd als vooruitgang. De samenwerking komt hierdoor onder druk te staan en je hebt geen tijd om na te denken over wat echt nodig is om te doen. Urgentie en Belangrijk strijden om de aandacht. Teamtraining is een vorm van teambuilding die bijdraagt aan een verbeterde samenwerking.

Soms kiezen we voor een impromiddag als interventie. Een mix van humor en teambuilding. Soms kiezen we voor meerdere teamdagen om de samenwerking weer vlot te krijgen, in binnen- en buitenland.

IJsland als decor voor Teamtraining

Wat is het resultaat van teamtraining?

Wij werken snel naar resultaat en komen tot de kern van de zaak. Het resultaat is dat de volgende zaken toenemen en ontwikkeld worden:

  • Vertrouwen, verbinding en veiligheid;
  • De scherpte in de communicatie;
  • Balans in kritische en positieve feedback;
  • De kwaliteit van de afspraken;
  • Commitment;
  • Helderheid in verantwoordelijkheden;
  • Samenwerking;
  • Conflicten worden uitgesproken;
  • Ontspanning en plezier;
  • Humor en creativiteit;

Teamtraining vindt niet alleen plaats in conferentieoorden op de hei, maar heeft bij voorkeur ook een sterke on-the-job component. Dat betekent dat we ook interveniëren op de werkplek. De doorlooptijd varieert, van een dagdeel tot een jaar.

Hoe gaan we aan de slag?

Na een uitgebreide intake met de leidinggevende en (enkele) teamleden stellen we een plan op en creëren we gezamenlijk de route naar het eindresultaat. Het plan is bedoeld om te bouwen aan het vertrouwen en de verbinding in het team. Vervolgens staat de heldere communicatie centraal. Hoe transparant is men naar elkaar en wordt alle geuit?

Wanneer nodig nemen we de meer inhoudelijke aspecten mee zoals: strategie, doelen en verantwoordelijkheden, plannen en uitvoering van de plannen.

Bij de intake maken we gebruik van de Team Performance Meter.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - Kochenlasance

Website laten maken? SiteToGo.nl